FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU


Imię:
Nazwisko:
Kierunek studiów
Numer grupy:
Numer indeksu:
E-mail: (podanie adresu e-mail jest obowiązkowe)
Numer telefonu:
Nazwa szkolenia:
Wartosć punktowa szkolenia:
Zapoznałam/zapoznałem się z wyciagiem regulaminu (pobierz)

Akceptuję

Akceptacja regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniach.